Ladies' White Gold Diamond Band

Ladies' White Gold Diamond Band